Duesund Vaktmesterservice tilbyr vaktmestertjenester til borettslag,

næringseiendommer og private i form av enkeltoppdrag eller faste avtaler.


Vi har over 20 års erfaring innen vaktmestertjenester.

 

Står på for deg og dine!